Glo Germ Kit, Gel

#1003 - Glo Germ kit, Gel

- LED Ultra-violet flashlight, AAA Batteries

- 8 ounce bottle of Glo Germ Gel

- 4 ounce bottle of Glo Germ Powder